รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร จันนามอม (พลอย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 36
อีเมล์ : supapron34908@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์.เอส แคนเนอร์รี่
ตำแหน่ง : ธุรการช่างเครื่องจักรโรงงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมบางปูอุตสาหกรรม 3

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ส.ค. 2559,17:11 น.   หมายเลขไอพี : 125.24.177.227


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล