ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ส.ค. 62 กิกจรรม กีฬาท่าเรือ ปีการศึกษา 2562
20 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 กิจกรรม บริการตัดผมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
19 ส.ค. 62 กิจกรรมทำฟันนักเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562
16 ส.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
12 ส.ค. 62 หยุดวันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 62 กิจกรรม สายใยรัก เพราะรักแม่ ปีการศึกษา 2562
08 ส.ค. 62 โครงการ Big Cleaning Day
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 กิจกรรม การแข่งขันกีฬา เขต1
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 ตารางกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562 ปีการศึกษา 2562
31 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
30 ก.ค. 62 กิจกรรมอบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.6
29 ก.ค. 62 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10