รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
399 ถ.อาจณรงณ์   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02 249 9587-8 เบอร์แฟกส์ 02 249 4900


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :