เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

      มาร์ชสามัคคีสงเคราะห์

   สามัคคีโรงเรียนเราเรารักยิ่ง ทั้งชายหญิงต่างรักในศักดิ์ศรี
รักเกียรติ รักวินัย ประพฤติดี   เราน้องพี่สุขใจใต้ร่มชมพูฟ้า
พวกเราศิษย์สามัคคีล้วนดีเด่น มิใช่เล่นการเรียนก็แข็งขัน
การกีฬาแกร่งกล้าเรามุ่งมั่น ดนตรีนั้นแสนเปรมปรีด์ฤดีเอย
โรงเรียนนี้จะมีชื่อระบือทั่ว อยู่ที่ตัวเราทำเด่นโดยไม่ท้อ
เราปฎิญาณความชั่วเราไม่ก่อ จะไม่ท้อสามัคคีอยู่คู่ฟ้าดินสลาย


โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์งามเด่น ใครได้เห็นนั้นแสนปรื้มใจ
เด็กเด็กน้อยพลังชาติไทย ศึกษาก้าวไกลชาติไทยพัฒนา
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์งามเลิศ เป็นบ่อเกิดเชิดชูปัญญา
อีกช่วยเหลือพวกเราทุกครา ให้การศึกษาแก่เยาวชน
ซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย อันเป็นดวงใจของเราชาวสามัคคี
ศึกษาล้ำเลิศกีฬาดนตรี มารยาทเป็นศรีจะมีโรงเรียนใดปาน
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะลือลั่น เป็นประกันสร้างสรรค์ความดี
อนาคตล้ำเลิศรุจี เพราะพวกเรานี้เป็นศรีชาติไทย


ระบำเฟื่องฟ้า

โอ้ดอกเฟื่องฟ้างามตาสดชื่น เฟื่องฟ้าดาษดื่นชื่นรักสมัครสมาน
เฟื่องฟ้าคู่สามัคคีมาช้านาน เป็นตำนานดอกไม้ในโรงเรียน
โอ้ดอกเฟื่่องฟ้าสามัคคีเคียงคู่ เราล่วงรู้ผูกพันขยันพากเพียร
เฟื่องฟ้านี้สมญาให้เราอ่านเขียน เฝ้าเล่าเรียนเธอฉันแข่งขันวิชา
โอ้ดอกเฟื่องฟ้างามตาสดชื่น เราเริงรื่นยินดีและปรีดา
ยี่สิบห้าปีผันเปลี่ยนเวียนเข้ามา สุขนักหนาพวกเรามาร้องรำทำเพลง
โอ้ดอกเฟื่องฟ้างามตาสดชื่น เราร้อยหมื่นต่างมาร่วมกันบรรเลง
ส่งเสียงขับขานประสานเป็นเสียงเพลง ต่างครื้นเครงเมื่อเรามาปรีดากัน
ซื้อสัตย์คือความดีที่เราประกาศ สามัคคีเติมวาดก่อความผูกพัน
วินัยดียกให้เรายืดเป็นจรรยาบรรณ รักแบ่งปันสลักไว้ในหัวใจ
โอ้ดอกเฟื่องฟ้างามตาสดชื่น ดุจดังคลื่นชุ่มชื่นรื่นฤทัย
สนุกหนักหนาร้อยรักถักสายใย   เดินหน้าไปเปรมปรีด์สามัคคีเอย


มาร์ช 25 ปีสามัคคีสงเคราะห์

ยี่สิบห้าปีสามัคคีสงเคราะห์เป็นเลิศ ร่วมชูเชิดศาสน์กษัตรา
อีกเป็นหนึ่งด้านศาสตร์การวิชา จริยาเราน้อมนำทำความดี
ยี่สิบห้าปีเวียนมาเราปราโมทย์ พระทรงโปรดเมตตาเป็นราศี
เทพแแซ่ซ้องพระเจ้าพระปรานี ผ่านพ้นปีนานมาสาธุการ
จรรยางามความรู้ดีสามัคคีเด่น ด้วยเราเห็นคุณค่าเป็นแก่นสาร
เทคโนโลยี่การกีฬาสุดตระการ เป็นสัญญาณสามัคคีเรานี้ไกล
ยี่สิบห้าปีสามัคคีสงเคราะห์สรรสร้าง ถ้วนทุกอย่างงอกงามตามวิสัย
ศิลปะดนตร ีประเพณีไทย เราก้าวไปมั่นใจไม่ท้อเลย


ผ่านมานานแสนนาน

*   ผ่านมานานแสนนาน ผ่านมาไกลแสนไกล
ความรัก ความดี แห่งนี้ไม่เคยลางเลือน มุ่งมั่นสรรสร้างสังคมชุมชนให้ดีเลื่อยมา
ให้ความหวังแก่เยาวชน ให้มีอนาคตไกล
เป้าหมายของเราวันนี้ชัดเจน (ซ้ำ *)
    ผ่านยี่สิบห้าปี สามัคคีวันนีสดใส
ทั้งความดีความรักปรากฎชัดเจน ผู้บริหารทุกคน
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความหวัง
และนำรักที่จริงใจ นั้นคือ ให้การศึกษาแก่เยาวชน
    ผ่านมานานแสนนาน ผ่านมาไกลแสนไกล
สามัคคี วันวาน วันนี้ และตลอดไป