อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
" รัก  รับใช้  เมตตา "

เอกลักษณ์
" เรียนดี  กีฬาเด่น  มารยาทงาม "