ทำเนียบครู
คุณครูสุคนธา รสทิพย์ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูวันดี สังข์หอย ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
คุณครูศิริกุล ชัชวัสวิมล ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2