ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning ต้านภัยไวรัส โคโรน่า2019(Covid-19)
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ขึ้นได้รับความร่วมมือจากคณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกับ กองทัพบก ที่สนับสนุนเรื่องน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เมื่อในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม และ คณะผู้ใหญ่ใจดีจาก ส.ส. กรณิศที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการดูแลสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจากไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยกันในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,13:34   อ่าน 16 ครั้ง