ห้องสื่อ วีดีโอ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1012) 16 มี.ค. 59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 982) 16 มี.ค. 59
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1117) 16 มี.ค. 59
ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ โจเซฟ เอส. ไมเออร์ (อ่าน 1300) 16 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ลูกสามัคคีฯ รุ่น37 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1081) 16 มี.ค. 59
รายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 3 ปี 2016 (อ่าน 1087) 16 มี.ค. 59