ห้องสื่อ วีดีโอ
ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรม สมุนไพร เพื่อชุมชนคลองเตย ปีการศึกษา 2564 โดย โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ได้รับการสนับสนุนจาก สุขภาวะคาทอลิกไทย และ สสส.
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
เปิดประตูสู่การเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ ณ บ้านหลังนี้ สามัคคีสงเคราะห์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนช่วง โรคโควิด-19 (ระลอก)
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
กิจกรรมบริการตัดผมนักเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
กิจกรรมมอบรักแด่น้องและแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
กิจกรรมออกกำลังตอนเช้า ขยับกายสบายชีวา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ปีการศึกษา 2555
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59
ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ โจเซฟ เอส. ไมเออร์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ลูกสามัคคีฯ รุ่น37 ปีการศึกษา 2555
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59
รายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 3 ปี 2016
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59