กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูวธิดา พรมดา
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูวันดี สังข์หอย
ผุ้ช่วยคุณครูประจำชั้น ป.1/1

คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

คุณครูโสภา ผลเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2