กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูวธิดา พรมดา
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่2/1

คุณครูเสมอใจ สังข์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2