กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูอรอุมา เสริมไพรวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คุณครูสุคนธา รสทิตย์

นายเมืองนครชัย เขียวแก้ว