กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูอรอุมา เสริมไพรวัลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเมืองนครชัย เขียวแก้ว

คุณครูหญิง ดอนทอง

คุณครูมงคล ปิ่นถาวร
ครู