กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูธรัญญาวดี ศรีทิพย์
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันดี สังข์หอย
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1/1