กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูธนะศักดิ์ สุวรรณรัศมี
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่2/1