กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูธนะศักดิ์ สุวรรณรัศมี
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

คุณครูเมืองนครชัย เขียวแก้ว

คุณครูวรรณา ชื่นเกษร