กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูอภิสิทธิ์ ภูปา
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่3/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ