ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เข็มทอง ปฏิบัติงานตั้งแต่30-39 ปีการศึกษา ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,14:09  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีพระหฤทัย ปี 2559 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูชาลี ดอกมะลิ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,13:49  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีพระหฤทัย ปี 2562 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:33  อ่าน 412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เข็มทอง ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราภา ยิ้มงาม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:06  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..