ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีพระหฤทัย ปี 2559 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอุทิตย์ ยืนยงเมตตา
ตำแหน่ง : งานลูกเสือ-เนตรนารี
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,16:14  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เข็มทอง ปฏิบัติงานตั้งแต่30-39 ปีการศึกษา ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,14:09  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูทำงานครบ 25 ปี ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูธนัญญา เกาะแก้ว
ตำแหน่ง : งานปกครอง ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,13:52  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีพระหฤทัย ปี 2559 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูชาลี ดอกมะลิ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,13:49  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีพระหฤทัย ปี 2562 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:33  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เข็มเงิน ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูธนัญญา เกาะแก้ว
ตำแหน่ง : งานปกครอง ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:07  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เข็มทอง ในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราภา ยิ้มงาม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,10:06  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีพระหฤทัย ฝ่ายการศึกษาพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุคนธา รสทิตย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,09:49  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..